tükenmişlik sendromu

Yeni Çağın En Yaygın Problemlerinden Biri: Tükenmişlik Sendromu

Tükenmişlik Sendromu, son yıllarda en yaygın görülen psikolojik problemlerden bir tanesi olarak sayılabilir. Tükenmişlik Sendromu, sıklıkla yüksek hedefleri olan, yoğun iş temposunda çalışan, aynı anda üzerine alması gerektiğinden fazla sorumluluk alan kişilerde görülür. Tükenmişlik sendromu, kronik yorgunluk, tahammülsüzlük, çabuk öfkelenme, kaygı, depresif ruh hali, uykusuzluk, yaygın vücut ağrısı, sindirim sistemi problemleri, üretkenliğin azalması, umutsuzluk, daha önce keyif alınan aktiviteleri yapmaktan keyif almama, konsantrasyon problemleri şeklinde belirtiler verir. Tükenmişlik Sendromu bir anda oluşmaz; zaman içinde oluşur ve ortaya çıkar.

Devamı