oyun

Oyun ve çocuk

Oyun çocuk için gerçek bir ihtiyaçtır ve onun bedensel, psikolojik, sosyal ve zihinsel gelişimi açısından çok önemlidir. Oyun oynamak çocukluk çağına özgü psikolojik, fizyolojik ve sosyal içerikli bir olgudur. Genellikle kendiliğinden doğan, içten, hür iradeye dayalı olarak ortaya çıkan oyun süreci çocuklar için neredeyse hayatî önem arz edecek kadar kıymetlidir. Çocuklar oyunda hayatı kurgular ve hayatı öğrenirler. Oyuncak, adından da anlaşılacağı üzere çocukların oynamalarına yardımcı olmak üzere geliştirilmiş, kurgulanmış gerçek ya da hayalî işleve sahip araç ya da düzeneklerdir.

Devamı

Oyun terapisi

Oyun çocuğun kendini ifade ettiği dildir. Büyükler sorunları olduğunda, bunu güvenilir bir arkadaş ya da terapistle paylaşarak kendini iyi hissedebilirler. Çocuklar ise kendilerini, korkularını, yaşadıklarını, duygularını yetişkinler gibi kelimelerle ifade edemeyebilirler. Onlar sıkıldıkları, üzüldükleri, kızdıkları zaman sözle değil oyunları ile anlatarak kendilerini iyileştirmeye ya da rahatlatmaya çalışırlar. Oyun terapisi çocuklara düşüncelerini, ihtiyaçlarını ve duygularını oyunla anlatma şansı verir. Çocukların kendilerini sanat, drama ve fantezi içeren oyunlar yolu ile ifade edebilmeleri için fırsat yaratır.

Devamı