kayıp

Ölüm yas ve çocuk

Anne baba, çocuklar için güven ve destek sağlayan, bakan, büyüten kişilerdir. Anne baba kaybı, çocuklar için zorlu bir süreci beraberinde getiren bir yaşam olayıdır. Çocukların anne ya da babasının kaybı çocuğun yaşamına yeni zorluklar getirmektedir. Kaybı izleyen süreçte çocuklar bir yandan ölüm olayını anlamlandırmaya çalışırken, diğer yandan da anne ya da babanın kaybını kabullenmeye ve değişen yaşam durumlarına uyum sağlamaya çalışmaktadırlar. Bu sorunlar, çocukların tüm yaşamlarını etkileyebilecek boyutlara ulaşabilmektedir. Çocukların anne ya da baba kaybıyla yaşamlarında meydana gelen değişikliklere uyum sağlaması her zaman çok kolay olmamaktadır.

Devamı

Ebeveyn kaybı

Ölüm, bireylerin yaşamlarında kaçınılmaz olarak yer alan bir olgudur. Her birey yaşamının bir evresinde mutlaka ölüm ile karşı karşıya kalır. Aile özelinde ise anne baba kaybı, zorlu bir yaşamı beraberinde getiren yaşam olayı olarak yer alır. Ebeveyn kaybı, her yaştan insan için sarsıcı bir deneyimdir, özellikle de çocuklar için. Bu bağlamda, çocukların ölümü anlamlandırmaları ve kayıptan doğan yas duyguları ile baş etmeleri çocuklar için zorlu bir süreç oluşturmaktadır. Ebeveynin Ölümcül Hastalığı Çocuk için ölümcül hastalığı olan bir ebeveyne sahip olmanın yarattığı acıyı azaltmanın kesin bir yolu yoktur ancak çocuğu bu gerçekten uzak tutmak onun hem kendisini kontrolsüz hissetmesine neden olur (anneye ya da babaya ne olacağı hakkında), hem de çoğu zaman onları ebeveynlerine veda etme hakkından mahrum bırakır.

Devamı