Çalışma alanlarımız

Çocuk Danışmanlığı

İmera Danışma Merkezi çocukların yaşam kalitelerini arttırmak ve daha özgüvenli olmalarını sağlama konusunda çocuğa ve aileye destek verir. Çocuklarla yapılan çalışmalar oyun terapisi, kum tepsisi terapisi, bilişsel davranışsal terapi, ebeveyn çocuk ilişkisi odaklı psikoterapileri ve eğitimsel terapiyi içerir.

Çocuklarla Çalışma Alanlarımız

 • Alt Islatma
 • Altına Kaka Yapma
 • Ayrılık ve Boşanmayla Baş Edebilme
 • Aşırı Mastürbasyon
 • Depresyon
 • Dikkat Eksikliği ve Hipeaktivite
 • Erken Ergenlik Problemleri
 • Kardeş Kıskançlıkları
 • Kayıp ve Yas
 • Kendine Güven
 • Korkular
 • Okul Fobisi
 • Okul Olgunluğu
 • Otizm
 • Özel Öğrenme Güçlüğü
 • Saldırganlık
 • Seçici Konuşmazlık
 • Sınav Kaygısı
 • Tikler
 • Travma
 • Uyku Problemi
 • Verimli Ders Çalışma
 • Yalan Söyleme
 • Yeme Bozukluğu

Tanıma ve Değerlendirme

Merkezimize telefonda yaptığınız başvurunun ardından, uzmanınız sizinle birlikte sorun tanımı ve ihtiyaca göre değerlendirme programı oluşturur. Bunun içerisinde çocukla yapılan gözlem, gerekli test ve değerlendirme ölçekleri bulunmaktadır.

Oyun Terapisi

Oyun çocuğun kendini ifade etmek için kullandığı dildir. Büyükler sorunları olduğunda, bunu güvenilir bir arkadaş ya da terapistle paylaşarak kendini iyi hissedebilirler. Çocuklar ise kendilerini korkularını, yaşadıklarını, duygularını yetişkinler gibi kelimelerle ifade edemeyebilirler. Onlar sıkıldıkları, üzüldükleri, kızdıkları zaman sözle değil oyunları ile anlatarak kendilerini iyileştirmeye ya da rahatlatmaya çalışırlar. Oyun terapisi çocuklara düşüncelerini, ihtiyaçlarını ve duygularını oyunla anlatma şansı verir. Çocukların kendilerini sanat, drama ve fantezi içeren oyunlar yolu ile ifade edebilmeleri için fırsat yaratır.

Eğitimsel Terapi

Çocukların gelişim düzeylerini ve hangi alanlarda desteğe ihtiyaç duyduklarını uygun test, envanter ve gözlem görüşmeleriyle belirleyerek çocuğun ihtiyaçları doğrultusunda ona uygun eğitim yöntemlerini içeren bireysel eğitim programı hazırlayıp çocukla bireysel eğitim çalışmalarını sürdürüyoruz. Gerekli durumlarda çocuk psikiyatristine ya da çocuk nöroloğuna yönlendiriyoruz. Aileyi çocuğun durumunu hakkında bilgilendirmek, eğitim sürecine katılımlarını sağlamak, evde yaşanan sorunlara çözüm üretebilmek amacıyla düzenli anne baba görüşmeleriyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

Sosyal Beceri Grup Çalışmalarımız

Ergen Danışmanlığı

Ergenlik dönemi aile ve çocuk açısından çok çeşitli zorluklarla gelir. Uzmanlarımız ergenleri olumlu ve destekleyici sosyal ilişkiler kurmaları, sorunlarla sağlıklı şekilde baş etme mekanizmaları geliştirebilmeleri konusunda destekler. Profesyonel destek ailenin ve ergenin içinde bulunduğu önemli fakat zor değişim sürecinde ortak çalışma ile etkili iletişim becerilerini geliştirir. Bu sayede yaşanan çatışmaların ailece sağlıklı atlatılması sağlanır.

Ergenlerle Çalışma Alanlarımız

 • Aile İçi Çatışmalar
 • Kaygı ve Depresyon
 • Davranış Problemleri
 • Cinsel Kimlik Arayışı
 • Sosyal İlişkiler

Aile Danışmanlığı

Aile danışmanlığı çalışmasının amacı aile üyelerinin birbirleriyle olan iletişimlerini daha iyiye götürmelerini sağlamak ve yaşadıkları çatışmaları daha sağlıklı yollardan çözebilmelerine destek vermektir.

İmera Danışmanlık Merkezi, çocuk ve ergenlere danışmanlık hizmeti sağlamanın yanında ebeveynleri de ihtiyaçlarına göre destekleyerek aile yaşamının kalitesini arttırmayı önemser. Danışmanlarımız ebeveynlere pratik çözüm önerileri sunar ve ebeveynlik becerilerini geliştirmeleri konusunda destek verirler. Çocuğun değişimi için ailenin desteklenmesi ve değişiminin gerekli olduğuna inanıyoruz.

Yetişkin Danışmanlığı

Gelişim ve değişim, ömür boyu devam eden bir süreçtir. Yetişkin danışmanlığı, insanın kendi içsel süreçleri, aile ve çevresi ile yaşadığı iletişim problemleri, geleceğe dair planları, kariyer ve iş hayatı ile ilgili sıkıntıları gibi insan yaşamına dair birçok konuda, yetişkinin gelişim ve değişim sürecine katkı sağlar.

Yetişkin danışmanlığında, yetişkinin kendi yaşam yolculuğunda karşılaştığı problemleri etkin biçimde çözme becerilerini kazanması, içinde bulunduğu koşullar çerçevesinde yaşamını daha işlevsel sürdürebilmesi, kendisini gerçekleştirme yolunda attığı adımları daha sağlam atabilmesi için kriz odaklı müdahaleler kadar, önleyici ve gelişimsel müdahalelerin de gerekli olduğuna inanıyoruz. Çalışmalarımızda, problem çözme becerilerinin geliştirilmesinde destek vermenin yanı sıra, yaşanılan problemlerin tekrar etmesinin engellenmesi, yaşanılacak olası problemlere karşı önlemler alınması, değişim ve gelişim sürecinin sürekliliğinin sağlanmasında da yetişkinlere destek veriyoruz.

Yetişkinlerle Çalışma Alanlarımız

 • Öz Değer Problemi
 • Öz Güven Problemi
 • Kaygı
 • Takıntılar
 • Fobiler
 • Travma
 • Depresyon
 • Öfke Yönetme Problemleri
 • Stres Yönetme Problemleri
 • Aile İçi İlişkilerde Yaşanılan İletişim Problemleri
 • İkili İlişkilerde Yaşanılan Problemler
 • Kariyer ve İş Yaşamına Dair Problemler

Eğitim ve Süpervizyon Çalışmaları

 • Ebeveynlere yönelik grup çalışmaları ve seminerler
 • Uzmanlara yönelik meslek içi eğitim, seminer ve süpervizyon çalışmaları
 • Meslektaşlarla psikoloji sohbetleri
 • İhtiyaca göre kurumlara süpervizyon desteği