blog

Ebeveyn kaybı

Ölüm, bireylerin yaşamlarında kaçınılmaz olarak yer alan bir olgudur. Aile özelinde ise anne baba kaybı, zorlu bir yaşamı beraberinde getiren yaşam olayı olarak yer alır. Bu bağlamda, çocukların ölümü anlamlandırmaları ve kayıptan doğan yas duyguları ile baş etmeleri çocuklar için zorlu bir süreç oluşturmaktadır. Ebeveyn kaybı, çocuğun hayatı boyunca yanında taşıyacağı bir durumdur. Ebeveyn kaybı durumunda her çocuğun yas süreci birbirinden farklı olabilir. Yetişkinler, bu süreçte çocuktan kendileri gibi hissetmesini beklememeli, ona nasıl hissetmesi ve davranması gerektiğini söylememeliler. Bu sebeple, çocuğun zihninde eksik parçaların kalmaması veya çocuğun bazı şeyleri yanlış anlamlandırmaması adına bu hassas süreçte çocukla adım adım ilerlemek, bireyselliğine saygı göstermek, çocuğa mümkün olduğunca seçenek sunarak kendi kararlarını vermesine fırsat tanımak ve gerektiğinde destek almak önemlidir.

Devamı

Oyun terapisi

Oyun çocuğun kendini ifade ettiği dildir. Oyun terapisi çocuklara düşüncelerini, ihtiyaçlarını ve duygularını oyunla anlatma şansı verir. Oyun terapisi çocuğun terapistiyle güvenli bir ilişki kurduğu, bu ilişkiye dayanarak problemlerini aktardığı, değişik oyuncak ya da oynadığı materyalleri kullanarak sorununun üzerinde çalıştığı, çözüme vardığı, yeni çözüm becerileri edindiği ve oyun içinde bunları uygulamaya koyduğu bir süreçtir. Her terapi süreci çocuğun yaşadığı travmanın şiddetine, aile ilişkilerine, çocuğun sıkıntısına, ilişkiye girme süresine göre birbirinden farklıdır.

Devamı